"Wouter Fellendans heeft veel gevoel voor het woord in zijn context. Hij combineert een prachtige pen met een groot gevoel voor taal. Hij weet waar hij over schrijft en doet dat met een zodanige transparante helderheid dat ingewikkelde dingen toegankelijk worden. Ik beschouw het als een voorrecht om met hem te mogen werken en gebruik te mogen maken van zijn vele talenten."

Jacques Mulders
adviseur Human Talent Consultants

De narratieve ontdekkingstocht

Het geheim van Beeldend Communiceren schuilt in een werkwijze die ik "de narratieve ontdekkingstocht" noem. In korte of langlopende trajecten ga ik samen met u en andere sleutelspelers in en om de organisatie op zoek naar uw unieke taal en verhaal.

In een narratieve ontdekkingstocht zijn anekdotes en associaties leidend, niet de expliciete plannen en afspraken. Achter de grote verscheidenheid van inzichten, beelden en ervaringen van mensen gaan uitgebreide netwerken van betekenisgeving schuil. De kracht van uw eigen verhaal ligt in die netwerken besloten: het gaat om wat u zegt Ún wat anderen horen. Het is een kwestie van goed luisteren en de juiste woorden vinden.

De narratieve ontdekkingstocht legt antwoorden bloot op drie vragen:

  1. Wat is de gedeelde visie?
  2. Wat is de gedeelde emotie?
  3. Wat is de gedeelde urgentie?
Die drie vragen brengen richting, energie en context samen in een verhaal dat mensen beweegt en verbindt.

Stuur door